Politica de utilizare acceptabilă

 

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2021

 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FAȚĂ DETALIAZĂ REGULILE PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB

 

CITIȚI-LE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE

PRIN ACCESAREA SITE-ULUI NOSTRU, ACCEPTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE

 

SCOP

Prezenta politică de utilizare acceptabilă stabilește standardele de conținut care se aplică atunci când încărcați conținut pe site-urile noastre, sunteți în contact cu alți utilizatori de pe site-ul nostru, deschideți link către site-ul nostru sau interacționați cu site-urile noastre în orice alt mod.

 

Vedeți titlurile conținutului de mai jos. Vă rugăm să accesați secțiunea relevantă pentru mai multe informații despre fiecare dintre acesteaă:

 1. Cine suntem și cum să ne contactați.
 2. Prin utilizarea site-ului nostru acceptați Termenii și Condițiile.
 3. Există și alți termeni care se pot aplica.
 4. Putem aduce modificări conținutului acestei politici.
 5. Utilizări interzise.
 6. Servicii interactive.
 7. Standarde de conținut.
 8. Încălcarea prezentei politici.
 9. Cum poate fi transferat acest acord.
 10. Legislația cărui stat se aplică în cazul diferendelor.

 

1. CINE SUNTEM ȘI CUM SĂ NE CONTACTAȚI

Acest site web este un site operat de AETN UK („Noi”). Toate site-urile web pe care le operăm sunt enumerate aici: blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk și lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (limitat la personal), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, life.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation. pl.

 

Suntem înregistrați în Anglia și Țara Galilor cu număr companie 03105704 și avem sediul social și administrativ la 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londra W6 9YN.

Pentru a ne contacta, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: feedback@aenetworks.co.uk.

 

2. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU ACCEPTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că acceptați prevederile acestei politici și că sunteți de acord să le respectați.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile, că rugăm să încetați a utiliza site-ul.

Vă recomandăm să imprimați o copie a acestui document pentru referințe viitoare.

 

3. EXISTĂ ȘI ALȚI TERMENI CARE SE POT APLICA

Termenii și condițiile site-ului nostru web se aplică și utilizării site-ului de către dvs.

4. PUTEM ADUCE MODIFICĂRI CONȚINUTULUI ACESTEI POLITICI

Putem modifica conținutul prezentului document la anumite intervaluri de timp. De fiecare dată când doriți să utilizați site-ul, vă rugăm să verificați acești termeni pentru a vă asigura că sunteți la curent cu versiunea care se aplică în acel moment. Cea mai recentă actualizare a prezentului document a avut loca la data de 20 ianuarie 2021.

 

5. UTILIZĂRI INTERZISE

Puteți utiliza site-urile noastre numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza site-ul nostru:

 • În orice fel care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.
 • În scopul de a dăuna sau de a încerca să dăuneze minorilor în vreun fel.
 • În scopuri menite să agreseze, să insulte, să intimideze sau să umilească orice persoană.
 • Pentru a trimite, a primi cu bună știință, a încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă standardele noastre de conținut.
 • Să transmită sau să dispună trimiterea de materiale publicitare sau materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
 • Să transmită cu bună știință orice date, să trimită sau să încarce orice material care conține viruși, Troieni, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware sau orice alt program dăunător sau cod de computer similar proiectat să afecteze negativ funcționarea oricărui software sau hardware.

 

De asemenea, sunteți de acord:

 • Să nu reproduceți, să duplicați, să copiați sau să revindeți orice parte a site-ului nostru, cu încălcarea prevederilor termenilor noștri de utilizare a site-ului.
 • Să nu accesați fără autoritate, să interferați, să deteriorați sau să perturbați:
 • orice parte a site-ului nostru;
 • orice echipament sau rețea pe care este stocat site-ul nostru;
 • orice software utilizat în furnizarea site-ului nostru; sau
 • orice echipament sau rețea sau software care aparțin sau este folosit de orice terță parte.

 

6. SERVICII INTERACTIVE

Este posibil să oferim servicii interactive pe site-ul nostru, inclusiv, dar nu limitativ, săli de chat, panouri („Servicii interactive”).

În cazul oricărui serviciu interactiv, vă vom oferi informații clare despre tipul de serviciu oferit, dacă este moderat și ce formă de moderare este utilizată (inclusiv dacă este uman sau tehnic).

Vom face tot posibilul pentru a evalua orice posibile riscuri pentru utilizatori (în special, pentru copii) de la terțe părți, atunci când utilizează orice serviciu interactiv furnizat pe site-ul nostru, și vom decide în fiecare caz, dacă este necesar să se utilizeze moderare a serviciul relevant (inclusiv felul moderației), în lumina acestor riscuri. Însă nu avem nicio obligație de a supraveghea, monitoriza sau modera orice serviciu interactiv pus la dispoziție pe site-ul nostru și excludem în mod expres răspunderea noastră pentru orice pierdere sau daună care rezultă din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator cu încălcarea standardelor noastre de conținut , indiferent dacă serviciul este moderat sau nu.

Utilizarea oricăruia dintre serviciile noastre interactive de către un minor este supusă consimțământului părintelui sau tutorelui. Este recomandat părinților care permit copiilor lor să utilizeze un serviciu interactiv,  ca aceștia să comunice copiilor lor detalii cu privire la siguranța lor online, deoarece serviciul de moderație nu este foarte simplu de manevrat. Minorii care utilizează un serviciu interactiv ar trebui să cunoască riscurile potențiale.

În cazul în care moderăm un serviciu interactiv, vă vom oferi în mod normal un mijloc de a contacta moderatorul serviciului respectiv, în cazul în care există temeri sau apar dificultăți.

 

7. STANDARDE DE CONȚINUT

Aceste standarde ale conținut se aplică oricărui și tuturor materialelor pe care le aduceți drept contribuție la site-ul nostru (Contribuții), precum serviciilor interactive asociate cu acestea.

Trebuie să respectați spiritul următoarelor standarde, precum şi ad literam. Standardele se aplică pentru fiecare parte a oricărei contribuții, precum și in ansamblul acesteia.

 

AETN UK va stabili, la discreția sa, dacă o contribuție încalcă standardele de conținut.

Contribuțiile trebuie:

 • Să fie corecte (în cazul în care afirmă fapte).
 • Să fie ținute cu adevărat (acolo unde își exprimă opiniile).
 • Sa respecte legea aplicabilă atât în Anglia și Țara Galilor, cât și în orice țară din care sunt înregistrate.

 

Contribuțiile nu trebuie să:

 • Conțină orice material care este defăimător pentru orice persoană.
 • Conțină orice material obscen, ofensator, urât sau inflamator.
 • Promoveze materiale explicit sexuale.
 • Promoveze violența.
 • Promoveze discriminări bazate pe rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă.
 • Încalce orice drept de autor, drept de bază de date sau marcă comercială a oricărei alte persoane.
 • Să aibă scopul de a induce în eroare o persoană.
 • Încalce orice obligații legale asumate față de terțe părți, cum ar fi o obligație contractuală sau o obligație de încredere.
 • Promoveze orice conținut sau activitate ilegală.
 • Să sfideze instanța.
 • Fie amenințătoare, să abuzeze sau încalce intimitatea altuia sau să provoace enervare, neplăceri sau anxietate inutilă.
 • În mod probabil să hărțuiască, să jignească, jeneze, alarmeze sau să enerveze pe orice altă persoană.
 • Folosească identitatea oricărei persoane sau denunțe identitatea sau afilierea cu orice persoană.
 • Dea impresia că provine de la AETN UK, dacă nu este cazul.
 • Pledeze, promoveze, incite orice parte să comită sau să asiste la orice acțiune ilegală sau faptă penală, cum ar fi (doar cu titlu de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a computerului.
 • Conțină o declarație pe care autorul o cunoaște sau crede sau are motive rezonabile de a crede că membrii publicului cărora declarația le este destinată sau urmează să fie destinată o pot înțelege ca pe o încurajare directă sau indirectă sau un alt motiv pentru comiterea, pregătirea sau instigarea la acte de terorism.
 • Conțină orice publicitate sau promovează orice servicii sau linkuri web către alte site-uri.

 

8. ÎNCĂLCAREA PREZENTEI POLITICI

Atunci când considerăm că a avut loc o încălcare a acestei politici de utilizare acceptabilă, vom lua măsurile pe care le considerăm adecvate.

 

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare gravă a Termenilor și condițiilor site-ului web în baza cărora vi se permite să utilizați site-ul nostru și poate duce la întreprinderea tuturor sau a oricăreia dintre următoarele acțiuni:

  • Retragerea imediată, temporară sau definitivă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru.
  • Eliminarea imediată, temporară sau definitivă a oricărei contribuții încărcate de dvs. pe site-ul nostru.
  • Emiterea unui avertisment.
  • Proceduri judiciare împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor sumelor cu titlu de despăgubire (inclusiv, dar nu limitativ, costuri administrative și juridice rezonabile) care rezultă din încălcare.
  • Continuarea acțiunii legale împotriva dumneavoastră.
  • Divulgarea acestor informații către autoritățile de aplicare a legii, pe care considerăm în mod rezonabil că este necesară sau conform legii.

 

Excludem răspunderea pentru toate acțiunile pe care le putem întreprinde ca răspuns la încălcările acestei politici de utilizare acceptabilă. Acțiunile pe care le putem întreprinde nu se limitează la cele descrise mai sus și includ orice altă acțiune pe care o considerăm rezonabilă și adecvată.

 

9. CUM POATE FI TRANSFERAT ACEST ACORD

Putem transfera drepturile și obligațiile noastre în temeiul acestor termeni către orice terță parte, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze negativ drepturile dvs. în temeiul prezentului document.

 

10. LEGISLAȚIA CĂRUI STAT SE APLICĂ ÎN CAZUL DIFERENDELOR?

Dacă sunteți persoană fizică, vă rugăm să rețineți că termenii acestei politici, obiectul și formarea acesteia sunt reglementate de legislația engleză. Suntem de acord că instanțele din Anglia și Țara Galilor vor avea jurisdicție exclusivă.

 

Dacă sunteți persoană juridică, termenii acestei politici, obiectul și formarea acesteia (și orice litigii sau reclamații necontractuale) sunt reglementate de legislația engleză. Suntem de acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor din Anglia și Țara Galilor.